CuTrue.net

ระบบตัดบัตร รับซื้อทรูมันนี่ หัก 15.9%

image

บริการ

  • แค่สมัคร ก็ใช้งานได้ทันที
  • บริการระบบตัดบัตรเงินสดทรูมันนี่
  • รับซื้อทรูมันนี่ ไม่จำกัดขั้นต่ำ
  • โอนเงินอัตโนมัติ ไม่จำกัดขั้นต่ำ
  • ระบบหน้าร้าน (ให้ผู้อื่นมาเติมเงิน)
  • ระบบหุ้นส่วน (ปลอดภัยเรื่องหุ้นส่วนโกง)
image

ความน่าเชื่อถือ

ธนาคารที่ให้บริการ

** cutrue ใช้ธนาคารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ธนาคาร **
ไทยพาณิชย์ 22.45-23.45 น.
ไม่สามารถโอนได้

ธนาคารอื่น

22.45-23.45 น.
ไม่สามารถโอนได้

 

ติดต่อได้ทาง

Skype : cutrue.net

Email : support@cutrue.net

โทร : 083-422-8085